Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis hulp nodig hebben. Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie). Het accent komt hierbij meer en meer te liggen bij de eigen kracht, de eigen verantwoordelijkheid en het eigen sociaal netwerk. Mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe zorgt u ervoor dat ook zij de juiste ondersteuning krijgen?

Wilt u direct een afspraak maken of een vraag stellen? Klikt u dan hier

Kosten