Casus 1: Onafhankelijke cliëntondersteuning

Mevrouw De Baaij is weduwe en heeft geen kinderen of overige familieleden. Een vriendin van haar woont in een naburig dorp, maar is zelf zorgbehoevend. De conditie van mevrouw De Baaij wordt minder, maar met wat extra ondersteuning kan ze nog goed voor zichzelf zorgen. Ze wil graag in haar huidige woning blijven wonen. Ze vraagt de gemeente om ondersteuning, maar ziet erg op tegen het keukentafelgesprek: zal ze niets vergeten en kan ze voldoende voor zichzelf opkomen? Ze deelt haar zorg met de Wmo-consulent. Deze geeft aan dat ze contact op kan nemen met een onafhankelijk cliëntondersteuner. De gemeente heeft voor deze ondersteuning afspraken gemaakt met de mantelzorgmakelaar, waardoor hier voor mevrouw geen kosten aan verbonden zijn.

De mantelzorgmakelaar bereidt met mevrouw het keukentafelgesprek voor, en is op haar verzoek ook bij het gesprek aanwezig. Er wordt afgesproken dat er huishoudelijke ondersteuning opgestart gaat worden. Mevrouw wil graag weten wat haar inkomensafhankelijke bijdrage gaat worden en de mantelzorgmakelaar helpt haar aan deze informatie. Tevens wordt er afgesproken dat mevrouw gebruik mag maken van het collectief vervoer, waardoor ze een gereduceerd tarief gaat betalen en zo toch nog sociale contacten buiten de directe woonomgeving kan onderhouden.

Casus 2: Vertouwenspersoon Wmo

Een gemeente in het oosten van het land besluit te gaan werken met onafhankelijke vertrouwenspersonen en vindt deze in de vorm van mantelzorgmakelaars. De mantelzorgmakelaars hebben geen binding met de gemeente, waardoor de objectiviteit volledig is. De vertrouwenspersonen bemiddelen tussen de Wmo-cliënten en de gemeente.

De heer Van Dalen heeft een indicatie ontvangen voor een woningaanpassing, maar is van mening dat er veel te weinig vierkante meters in zijn badkamer vergoed worden omdat hij een grote rolstoel heeft en de draaicirkel groot is. De heer Van Dalen neemt contact op met de vertrouwenspersoon. Na het gesprek besluiten de heer Van Dalen en de vertrouwenspersoon dat de vertrouwenspersoon in gesprek gaat met de gemeente. Door het gesprek komt de gemeente tot hetzelfde oordeel en wordt het aantal vierkante meters wat opgevoerd.

Wilt u direct een afspraak maken of een vraag stellen? Klikt u dan hier