Steeds meer zorgverzekeraars bieden een vergoeding vanuit een aanvullend pakket. Kijk hier of uw verzekering ook een vergoeding biedt voor de inzet van een mantelzorgmakelaar. Zowel mantelzorger als zorgvrager kunnen hierop een beroep doen.

Enkele gemeenten kennen ook vergoedingsregelingen; informeer daarvoor bij uw Wmo loket. Daarnaast staan steeds meer bedrijven open voor financiering van de mantelzorgmakelaar. Ook zijn de kosten te betalen uit het bestedingsvrije bedrag uit Persoonsgebonden Budget (PGB) via de Wet Langdurige Zorg.

Tenslotte kunt u ook particulier betalen.

Wilt u direct een afspraak maken of een vraag stellen? Klikt u dan hier