Wat doet de mantelzorgmakelaar?

Aan de hand van een intakegesprek brengen we uw situatie in kaart. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak. We maken afspraken over de zaken die de mantelzorgmakelaar van u overneemt en de zaken die u mogelijk zelf wilt oppakken.

Voorbeelden:

 • Het aanvragen en regelen van passende zorg, begeleiding en ondersteuning.
 • Hulp bij het aanvragen van een indicatie bij de gemeente (Wet Maatschappelijke ondersteuning), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw zorgverzekering
 • Het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Een eigen bijdrage berekenen.
 • Een keukentafelgesprek met gemeente of wijkverpleegkundige voorbereiden
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in contacten met overheid en zorginstellingen
 • Formulieren invullen, zorgcontracten opmaken, zorgbeschrijvingen maken
 • De best passende antwoorden vinden voor zorg en begeleiding binnen het lokale aanbod van gemeentelijke maar vooral ook niet-gemeentelijke zorgaanbieders.
 • Contacten leggen en onderhouden met instanties
 • Ondersteunen en bemiddelen in gesprekken met werkgevers over afstemming werk/mantelzorg
 • Schrijven van bezwaarschriften of klachten
 • Vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen, tijdens uw vakantie bijvoorbeeld.
 • Financiële vraagstukken rondom zorg uitzoeken.

Wilt u direct een afspraak maken of een vraag stellen? Klikt u dan hier 

Kosten