Recent heeft Mantelzorgmakelaars Nederland in opdracht van een landelijk opererende groothandel een medewerkersonderzoek afgenomen: wie combineert werk met mantelzorg? Wat bleek? Mantelzorgers zijn zich niet altijd bewust van hun mantelzorgtaken. We kregen veel vragen en opmerkingen. Een medewerker die intensieve zorg heeft voor zijn gehandicapte vrouw, zei bijvoorbeeld: ‘Dat is toch gewoon voor je vrouw zorgen?’ Of iemand vroeg: ‘Mijn collega reist elk weekend naar de andere kant van Nederland om voor zijn ouders te zorgen. Is dat mantelzorg?’

Om een goede combinatie van mantelzorgtaken en werk te kunnen combineren is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van mantelzorg, en de mogelijkheden om weer balans te krijgen tussen mantelzorg, werk en privé. Mantelzorgmakelaars Nederland heeft een effectief dienstenpakket dat steeds op maat wordt bijgesneden.

CAO, informatievoorziening, dialoog en praktische hulp

De weg naar mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en onze begeleiding voor de werkgever en medewerker bestaat uit diverse mogelijkheden. In deze specifieke situatie bij de groothandel hebben we met succes de volgende stappen gezet:

  • Omdat uit de enquête naar voren is gekomen dat de organisatie veel werkende mantelzorgers heeft, hebben we geadviseerd om mantelzorg op te nemen in de CAO. Door mantelzorg op te nemen in de CAO geeft de organisatie direct het signaal af: wij vinden een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid belangrijk.
  • Daarnaast hebben wij geadviseerd de medewerkers actief te wijzen op de wettelijke verlofregelingen en eventueel nog te overwegen aanvullende regelingen in het leven te roepen. In dit geval heeft de groothandel ervoor gekozen om een tweewekelijks mantelzorgspreekuur in te richten.
  • Mantelzorgmakelaars Nederland heeft de kennis rondom de mogelijkheden bij mantelzorg bij leidinggevenden en de HR-afdeling mogen vergroten, zodat leidinggevenden tot maatwerkoplossingen kunnen komen voor de werkende mantelzorgers.
  • Om hierover de dialoog aan te kunnen gaan, is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden geïnformeerd zijn over dit thema. Om alle medewerkers op de hoogte te brengen over het nieuwe mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, is besloten per afdeling een mantelzorglunch te geven. Tijdens deze lunch worden alle regelingen en mogelijkheden onder de aandacht gebracht.

Mantelzorgmakelaars Nederland heeft ook de communicatie rondom het veranderde personeelsbeleid verzorgd (facebook, intranet, nieuwsbrief).

Wilt u direct een afspraak maken of een vraag stellen? Klikt u dan hier