Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid leidt tot minder verzuim, minder vervangingskosten en minder verloop binnen een organisatie. Maar ook minder grijs verzuim, personeel dat onderwerk tijd probeert te google naar antwoorden op de problemen die men ondervindt in de aanvraag van zorg. Dit levert u als werkgever een kostenbesparing op, meer loyaliteit en een grote medewerkerstevredenheid. Ten slotte bent u voorbereid op een toekomst waarin meer medewerkers mantelzorger zullen zijn. Het gaat niet om grote veranderingen; vaak zijn een paar kleine aanpassingen voldoende.

Rekenvoorbeeld:

Structurele kostenbesparing

Een ziekenhuis, thuiszorgorganisatie of verpleeghuis met 1000 medewerkers
telt al snel 333 mantelzorgers, van wie er 166 mensen zwaarbelast zijn. Zet
u mantelzorg op de agenda, dan bespaart u bij een gemiddeld
verzuimpercentage van vijf procent 290.000 euro.

  • 250 euro per dag per persoon
  • 228 werkdagen per jaar (gem. 260 werkdagen: 5 x 52 w.) min 25
    vakantiedagen min 7 feestdagen.
  • 228 daarvan 5% verzuim = 11,4 dagen

Als van de 1000 werknemers 166 zwaarbelaste mantelzorgers 5 % per
jaar (11,4 dagen) verzuimen, kost dit de werkgever 473.100
euro per jaar.

Klik hier om de signalen van een overbelaste werknemer te herkennen

Kosten